cywilny

cywilny
{{stl_51}}{{LABEL="twpldecywilny"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}cywilny{{/stl_39}}{{stl_7}} zivil;{{/stl_7}}{{stl_5}} JUR{{/stl_5}}{{stl_7}} zivilrechtlich, privatrechtlich;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}stan{{/stl_9}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_9}} cywilny{{/stl_9}}{{stl_7}} Familienstand{{/stl_7}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}urząd{{/stl_9}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_9}} stanu cywilnego{{/stl_9}}{{stl_7}} Standesamt{{/stl_7}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}wziąć{{/stl_9}}{{stl_41}} pf{{/stl_41}}{{stl_9}} ślub cywilny{{/stl_9}}{{stl_7}} standesamtlich heiraten;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}odwaga{{/stl_9}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_9}} cywilna{{/stl_9}}{{stl_7}} Zivilcourage{{/stl_7}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}obrona{{/stl_9}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_9}} cywilna{{/stl_9}}{{stl_7}} Zivilschutz{{/stl_7}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}odpowiedzialność{{/stl_9}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_9}} cywilna{{/stl_9}}{{stl_5}} JUR{{/stl_5}}{{stl_7}} Haftpflicht{{/stl_7}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}prawo{{/stl_9}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}{{stl_9}} cywilne{{/stl_9}}{{stl_5}} JUR{{/stl_5}}{{stl_7}} Privatrecht{{/stl_7}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}{{stl_7}}, bürgerliches Recht{{/stl_7}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.

Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • cywilny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, cywilnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nie mający związku z wojskiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Włożyć cywilne ubranie. Osoba, ludność cywilna. Lekarz cywilny. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • cywilny — cywilnyni 1. «nie będący wojskowym, nie odnoszący się do wojska» Ludność cywilna. Cywilny zawód. Lotnictwo cywilne. ◊ Cywilne ubranie, cywilna czapka itp. «ubranie nie będące mundurem, czapka nie wchodząca w skład umundurowania» 2. «odnoszący się …   Słownik języka polskiego

 • cywilny — Odwaga cywilna zob. odwaga. Śmierć cywilna zob. śmierć 10 …   Słownik frazeologiczny

 • ślub cywilny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zalegalizowanie małżeństwa, zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem państwowym (nie przed osobą duchowną, bez obrzędu religijnego) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brać tylko ślub cywilny, bez kościelnego. Zaprosić kogoś na ślub …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • stan cywilny — {{/stl 13}}{{stl 7}} społeczno prawna pozycja człowieka w zależności od pozostawania (lub nie) w związku małżeńskim (np. panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziony, wdowa) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podać swój stan cywilny w ankiecie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Дегай, Павел Иванович — сенатор и статс секретарь, родился в 1792 году, умер в Петербурге 28 декабря 1849 года. Закончив юридическое образование в харьковском университете, Дегай в этом же университете получил степень доктора прав и в 1814 году поступил на службу в… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Коровицкий, Александр Сикстович — профессор Московского университета, род. в 1797 г., ум. в 1864 г. Происходил из дворян, учился в Дрогичике у пиаров, затем в белостокской гимназии и Виленском университете, здесь окончил курс 28 июня 1816 г. со степенью кандидата прав и оставлен… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Roman numerals — are a numeral system originating in ancient Rome, adapted from Etruscan numerals. The system used in classical antiquity was slightly modified in the Middle Ages to produce a system used today. It is based on certain letters which are given… …   Wikipedia

 • Civil code — First page of the 1804 original edition of the Napoleonic code A civil code is a systematic collection of laws designed to comprehensively deal with the core areas of private law. A jurisdiction that has a civil code generally also has a code of… …   Wikipedia

 • Czarni Lwów — Full name I. Wojskowo Cywilny Klub Sportowy Czarni Lwów Nickname(s) Powidlaki (Marmeladers) Founded 1903 …   Wikipedia

 • Civil law (legal system) — For the article on the area of common law systems dealing with disputes between private parties, see Civil law (common law). Legal Systems of the World   Civ …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”